Logo-Nilsson-Børresen-Sort

Hos Advokatfirmaet Nilsson-Børresen sætter vi en ære i at være et advokatfirma, som klienten har tillid til, og som klienterne gerne anbefaler til deres forretningsforbindelser, gode venner og bekendte. Det er firmaets målsætning at være klientens foretrukne rådgiver.

Advokat Nilsson-Børresen er specialiseret i følgende områder

  • Retssager og voldgiftssager
  • Rådgivning om fast ejendom, herunder køb og salg af ejerboliger og andelsboliger.
  • Erhvervsrådgivning og kontrakter, herunder kontrakt koncipering og fortolkning
  • Insolvensretlig rådgivning
  • Lejeretlig rådgivning, herunder både bolig- og erhvervslejeret

Advokatfirmaet Nilsson-Børresen beskæftiger sig primært med erhvervsretlig rådgivning af mindre erhvervsdrivende. I kraft af advokatens mangeårige erfaring indenfor insolvensretten ydes der ligeledes bistand indenfor særligt konkurskarantænesager, udenretlige rekonstruktioner og kreditorordninger.

De erhvervsdrivende benytter sig typisk af advokat Rasmus Nilsson-Børresens fortrinlige kompetencer indenfor erhvervslejeretten, med henblik på tvister omkring ophævelse af lejemål.

Af forbrugerretlige sager, kan det nævnes, at kontoret fører en del sager omkring mangler ved fast ejendom, herunder sager imod retshjælpsforsikringsselskaber og vi har et solidt kendskab til fortolkningen af disse regler og praksis på området. Advokat Rasmus Nilsson-Børresen har endvidere med stor succes rådgivet omkring ekspropriationssager herunder togbanen til Ringsted og letbanen i Odense.